Zadzwoń: +48 609 883 015 lub napisz irmarzamowienia@wp.pl 
Arrow
Arrow
Slider
Proces spalania węgla nie kończy się w palenisku. Z paleniska retortowego uchodzą produkty spalania, zawierające zawsze pewne ilości substancji palnych (gazy i opary smół oraz sadza), które powinny dopalić się w komorze spalania nad palnikiem. Do spalenia niezbędne są cztery czynniki: obecność powietrza (tlenu), dobre wymieszanie substancji palnych z powietrzem, odpowiedni czas kontaktu substancji palnych z powietrzem oraz temperatura wyższa od temperatury zapłonu substancji palnych. ...
Read More: Ruszto-deflektor
W kotłach c.o. typoszeregu OGNIWO EKO PLUS zastosowano sekcyjne wymienniki ciepła. Sekcja pierwsza to wypełnione wodą obiegową powłoki stalowe, otaczające palenisko (3) oraz komorę dopalania (5). W tej sekcji zainstalowany jest żeliwny ruszto-deflektor (4).Wymiana ciepła pomiędzy wodą a gorącymi spalinami, powstałymi wskutek spalania paliwa w palniku (2), zachodzi tu przede wszystkim przez promieniowanie. Udział wymiany konwekcyjnej (przez przewodzenie) jest tu niewielki, ze względu na znaczną objętość komory i – związaną z tym – małą prędkość przepływu spalin. ...
Read More: Sekcyjny wymiennik ciepła
Palnik w kotle c.o. ma za zadanie przekształcić energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło, z możliwie maksymalnym wykorzystaniem paliwa (z minimalną pozostałością części palnych w popiele). Mówiąc prościej – spalić paliwo jak najbardziej efektywnie. Zadanie pozornie proste, ale – jak zobaczycie czytając ten poradnik lub fora internetowe – w codziennej rzeczywistości najtrudniejsze z wszystkich działań związanych z obsługą kotła. I to z wielu różnych powodów, wynikających z rodzaju i jakości paliwa, konstrukcji palnika oraz sposobu sterowania tym palnikiem.
Read More: Palnik BURNER-S